Hvordan vinne gavekort:

Har du lyst på ett gavekort på kr 5000,- hos valgfri butikk i Bamble Handelspark? Vi trekker hver uke en ukesvinner som vinner kr. 1000,- i gavekort hver uke frem til uke 19, og deler ut hovedpremien på kr. 5000,- 16. mai 2024. Se facebook siden til Radio Grenland for å delta i konkurransen.

Tomtebeskrivelse:

Selveier boligtomter, varierer i størrelse, fra ca. 800-1400 kvm. På tomtefeltet er det lagt inn ballbane, akebakke med flombelysning, lekeplasser og friarealer som alle vil bli opparbeidet ved utbygging av feltet. Tomtefeltet tilfredsstiller alle kommunale krav, og vil bli overtatt av kommunen når det er ferdig utbygd. Dermed oppnås kommunal vedlikehold av veier, vann og avløpsledninger samt brøyting. Vann og avløpsledninger blir lagt inn til tomtegrense, klar for tilkobling. Pris fra kr. 1 275.000,- pr. tomt inkluderer planering av tomten og et gavekort på kr. 100.000,- som kan brukes i utvalgte butikker i Bamble Handlespark.

Adkomst:

Følg E-18 sørover forbi Stokkebakken. Ta til høyre etter Vest-Bamble Aldershjem, du kjører nå inn på Rønholtveien. Kjør forbi skolen, tomtefeltet ligger på venstre side av Rønholtveien i sentrum av Feset.

Regulering:

Tomtefeltet ligger i et område regulert til boligformål. For ytterligere spørsmål vedr. regulering, ta kontakt med kommunen.