Byggeklare tomter på Feset

Feset boligfelt er spesielt godt egnet til småbarnsfamilier. Tenk deg et boligfelt der du slipper å bruke bilen for å kjøre barna til og fra skole, trening, kulturarrangementer og barnehage.

Thomas Johan Nilsen
Eiendomsmegler MNEF

Telefon: 454 19 945

Bratomter.no

Bygg din drømmebolig på Feset boligfelt i Bamble

Fra Fesetområdet er det gangavstand til barneskole, SFO, barnehage, storhall og innendørs skytebane. Det er bygget ny barnehage og SFO i forbindelse med utbyggingen av skolen på Rønholt. Det er også få minutter med bil til Bambles fineste skjærgård og rekreasjonsområder som Ivarsand, Valle og Brevikstrand.

Pris fra kr. 1 275.000,- pr. tomt inkluderer planering av tomten og et gavekort på kr. 100.000,- som kan brukes i utvalgte butikker i Bamble Handlespark.

Har du lyst på ett gavekort på kr 5000,- hos valgfri butikk i Bamble Handelspark? Vi trekker hver uke en ukesvinner som vinner kr. 1000,- i gavekort hver uke frem til uke 19, og deler ut hovedpremien på kr. 5000,- 16. mai 2024. Se facebook siden til Radio Grenland for å delta i konkurransen.

Bratomter.no

Ferdig opparbeidet fellesarealer

På boligfeltet er det lagt inn fotballbane, lekeplasser og akebakker med flombelysning. Feltet er overtatt av kommunen når det gjelder vann, avløp, brøyting og annet vedlikehold.

Tomtene er ferdig planert

Tomtene leveres ferdig planert og klar for bygging av grunnmur. Vann og avløpsledninger blir lagt frem til byggegrunn, klar for tilkobling.

Kort avstand til Bamble Handelspark
Feset boligfelt ligger bare et par kilometer fra det nye Bamble Handelspark med Biltema, Byggmax, Rustad, Europris, Elkjøp, Cirkle K, Megaflis, thansen, Jysk, og Burger King for å nevne noen.

Du kan velge husfirma og bygge det huset du selv vil

Dette er et viktig moment når en skal sammenligne priser på boligfelt. Utskyting eller påfylling av masse, legging av rør og planering utgjør ofte en betydelig kostnad som mange andre steder kommer på toppen av tomtekjøpet.

Om prosjektet

Fastpris kr. 1.275.000,- pr. tomt.

Tomtene er ferdig opparbeidet og planert:
Tomtene leveres ferdig planert og klar for bygging av grunnmur. Vann- og avløpsledninger blir lagt frem til byggegrunn, klart for tilkobling.

Barnevennlig:
Feset boligfelt er spesielt godt egnet for småbarnsfamilier. Tenk deg et boligfelt der du slipper å bruke bilen for å kjøre barn til og fra barnehage, skole og trening.

Ferdig opparbeidet fellesarealer:
På boligfeltet er det lagt inn fotballbane, lekeplasser og akebakker med flombelysning.

Båtplass:
De to første kjøperne kan kjøpe båtplass ved sjøen ved Brevikstrand!

Bygg din drømmebolig på Feset boligfelt i Bamble!

Beliggenhet

Feset boligfelt ligger landlig til på Rønholt i Bamble, et tettsted ca. 15 kilometer syd for Stathelle.

Området er svært barnevennlig med kort gangavstand til barnehage, barneskole, SFO og idrettshall. Rønholt barnehage er en basebarnehage med barn fra 0-6 år. Barnehagen holder til i flotte og nye lokaler. Rønholt skole er en barneskole, hvor det er 78 elever og en klasse på hvert årstrinn. Skolen har skolefritidsordning. På Feset boligfelt er det ballbane, hvor det på vinterstid blir laget skøytebane og akebakke like ved.

På Feset finner du Måjohamat, en døgnåpen dagligvarebutikk som er en del av Snarkjøp-kjeden. I samme lokaler som dagligvarebutikken har du også verktøybutikken SG Handel, i tillegg åpner treningssenteret Flex Trim og & Mosjon i løpet av året. Feset boligfelt ligger bare et par kilometer fra det nye Langrønningen næringsområde med Biltema, Byggmax, Elkjøp, Cirkle K, Megaflis, thansen, Jysk, og Burger King for å nevne noen.

Fra Feset boligfelt er det enkel adkomst til E-18.

Det er også få minutter med bil til Bambles fineste skjærgård og rekreasjonsområder som Ivarsand, Valle og Brevikstrand. Korte båtturer til idylliske sommersteder som Stråholmen, Jomfruland og Kragerø. De to første kjøperne kan kjøpe båtplass ved sjøen ved Brevikstrand.

På Stathelle har du kjøpesenter, dagligvarebutikker og alle sentrumsfunksjoner.

For å komme til Feset boligfelt må du ta av fra E-18 syd for Grenlandsbrua og følge gamle E-18 mot Valle. Følg veien ca. 10,2 kilometer og ta avkjøringen mot Rønholthallen. Rett etter avkjøringen tar du veien til venstre. Kjør rett frem og etter ca. 640 meter ligger Feset boligfelt på venstre side av veien merket med “Velkommen til Feset boligfelt”-skilt. Bruk eventuelt Google Maps – det er enkelt å finne frem i kartet.

Tomten

Store tomter med tomtestørrelser mellom 811 kvadratmeter til 1.070 kvadratmeter. Tomtene er ferdig oppmålt og fradelt.

Tomtene leveres ferdig planert og klar for bygging av grunnmur. Vann- og avløpsledninger blir lagt frem til byggegrunn, klart for tilkobling. Dette er et viktig moment når en skal sammenligne priser på boligfelt. Utskyting eller påfylling av masse, legging av rør og planering utgjør ofte en betydelig kostnad som mange andre steder kommer på toppen av tomtekjøpet.

Boligfeltet er overtatt av kommunen når det gjelder vann, avløp, brøyting og annet vedlikehold.

Natursteinsmurer, gruset gårdsplass og innkjørsel, samt oppfylt og planert uteområde med jord klart til såing, kan medfølge mot et tillegg til salgsprisen.

Tomter:
Biletkåsa 6 – gnr. 72, bnr. 54 – 875 kvm.
Biletkåsa 10 – gnr. 72, bnr. 56 – 987 kvm.
Bilet 23 – gnr. 72, bnr. 57 – 1.070 kvm.
Bilet 8 – gnr. 72, bnr. 73 – 824 kvm.
Bilet 10 – gnr. 72, bnr. 72 – 811 kvm.
Bilet 6 – gnr. 72, bnr. 74 – 822 kvm.
Bilet 20 – gnr. 72, bnr. 67 – 846 kvm.

Vei, vann og avløp

Tomtene får adkomst via kommunal vei.

Tomtene skal tilknyttes det kommunale ledningsnettet via private stikkledninger. Påkoblingspunkt er ført frem til byggegrunn på tomtene.
Tilkoblingsgebyr vann pr. tilkobling er kr. 125,-.
Tilkoblingsgebyr avløp pr. tilkobling er kr. 125,-.

Det blir lagt strøm og fibernett frem til tomtegrensen.

Eiendommens utgifter

De kommunale avgiftene er ikke fastsatt da det ikke er oppført en bolig på tomtene. I de kommunale avgiftene inngår vanligvis gebyr for vann, avløp, renovasjon, feiing/tilsyn og eiendomsskatt.

De kommunale avgiftene for 2023 fordeler seg på følgende måte:
Vann, fastdel pr. år kr. 3.090,-.
Vann, målt forbruk pr. m3 kr. 13,80,-.
Avløp, fastdel pr. år kr. 3.630,-.
Avløp, målt forbruk pr. m3 kr. 21,88,-.
Feie- og tilsynsgebyr kr. 914,-.
Renovasjon sort dunk 240 l kr. 7.425,-.
Renovasjon grønn dunk 240 l kr. 513,-.
Eiendomsskatt, se eget punkt.

Årlig forbruk vil variere utfra bruk og antall personer. For mer informasjon om de kommunale avgiftene se https://www.bamble.kommune.no/tekniske-tjenester/gebyreravgifter/#kommunale-avgifter eller ta kontakt med Bamble kommune.

Formuesverdi

Det er ikke fastsatt formuesverdi for tomtene på nåværende tidspunkt. Formuesverdien for ubebygde tomter skal verken overstige 80 % av eiendommens kostpris eller 80 % av markedsverdien. For nærmere opplysninger om formuesverdi kontakt skatteetaten.

Tinglyste heftelser og rettigheter

Tomtene overdras fri for pengeheftelser.

Det er ingen tinglyste servitutter på tomtene.

Reguleringsbestemmelser

Tomtene er regulert til boliger med tilhørende anlegg i henhold til reguleringsplan “Del av Feset” datert 20.10.2005, med tilhørende reguleringsbestemmelser sist revidert revidert den 28.10.2016 i tråd med Tekniske utvalgs sak 88/16 den 19.10.2016. I henhold til reguleringsplanen kan tomtene bebygges på følgende måte:

Vi gjør spesielt oppmerksom på at Bamble kommune har utarbeidet et prinsippvedtak om at det tillates oppført bolighus i 1 1/2 etasjer med tilhørende garasjer.
Prinsippvedtaket går foran punk a) i gjeldende reguleringsbestemmelser og i avsnittet under.

Boligområde Felt A – E
a) Det tillates oppført frittliggende bolighus i 1. etasje med tilhørende garasjer. Der terrenget etter Bygningsrådets skjønn ligger til rette for det kan det innreies underetasje.
b) Bebyggelsen skal plasseres som vist i reguleringsplan med møneretning i husets lengderetning. Mindre endringer, så som 90 graders dreining av boliger tillates av Bygningsrådet der det etter rådets skjønn ligger til rette for det.
c) Bebygd areal (BYA) skal ikke overstige 30 % av tomtens nettoareal. For 2-manns boliger skal bebygd areal (BYA) ikke overstige 40 % av tomtes nettoareal.
d) Takvinkel skal være min. 22 grader og maks. 40 grader.
e) Frittliggende garasje skal ha samme takform og materialvalg som boliger og med maks bebygd areal. (BYA) inntil 50 kvm.
Garasje tillates kun oppført i 1. etg. (målt uavhengig av hanebjelke). Det tillates ikke ark på garasjer.
f) Ved byggesøknad om bolig, skal garasjeplassering vises på situasjonsplanen, selv om garasjer ikke skal oppføres samtidig. I tillegg skal det være plass til 1 ekstra oppstillingsplass for bil på tomten.
g) På tomtene 9 – 11 i felt C tillates oppført tomannsboliger.

l) Gesimshøyder og mønehøyder:
Felt A:
For boliger uten underetasje skal gesimshøyde være maks 4.0 m. Mønehøyde målt i forhold til planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen, skal være maks 8 m. For bolig med underetasje skal gesimshøyde være maks 6.5 m. Mønehøyde, målt i forhold til planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen skal være maks 8 m.
Felt B E:
For bolig uten underetasje skal gesimshøyde være maks 4.0. Mønehøyde målt i forhold til planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen, skal være maks 9 m. For bolig med underetasje skal gesimshøyde være maks 6.5 m. Mønehøyde, målt i forhold til planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen skal være maks 9 m.

Utsnitt av plan med tilhørende bestemmelser følger vedlagt denne salgsoppgaven.

Kjøper er selv ansvarlig for å skaffe alle nødvendige tillatelser fra kommunen for å bebygge tomten, og må selv avklare med kommunen hva som eventuelt vil bli godkjent på tomten.

Lovanvendelse

Generelle bestemmelser
Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til megler, den bygningssakyndiges tilstandsrapport, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Kartverket og andre tilgjengelige kilder. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene, og slike forhold kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at interessenter rådfører seg med eiendomsmegler eller egne rådgivere før det legges inn bud.

En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Kjøper og selgers rettigheter og plikter reguleres av avtalen mellom partene, samt informasjonen som har vært tilgjengelig for kjøperen i forbindelse med handelen. Avtalen utfylles av avhendingsloven, og det gjelder ulike avtalevilkår avhengig av om kjøper er forbrukerkjøper eller ikke. Dette er nærmere beskrevet nedenfor.

På grunn av ulike avtalevilkår kan selger vurdere bud fra en som ikke er forbruker, ulikt fra en forbrukers bud. Dersom kjøper ikke er forbruker, er selger sitt mulige mangelsansvar begrenset fordi eiendommen selges “som den er”. Selger kan ikke ta som den er -forbehold overfor en forbrukerkjøper. Selv et lavere bud fra en som ikke er forbruker kan foretrekkes fordi begrensningen i mulig mangelsansvar kan ha egenverdi for selger. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud.

Budgiver skal i budskjema avgi egenerklæring om budgiver er forbruker eller næringsdrivende/ person som hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Budgivere får informasjon dersom andre bud er inngitt av en som ikke er forbruker.

Forbrukerkjøp – definisjon
Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Forbruker avtalevilkår
Eiendommen har en mangel dersom den ikke er i samsvar med kravene som følger av avtalen, eller det foreligger brudd på bestemmelsene i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-8. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være grunnlag for mangelskrav. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut ifra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at mangelskravet ikke blir rettet i tide på en tydelig måte.

Boligen kan ha en mangel etter avhendingsloven § 3-3 dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk innvendig areal, forutsatt at avviket er på 2 % eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr. 10.000,- (egenandel).

Ikke-forbruker (næringsdrivende) definisjon
Hvis kjøper er en juridisk person, eller en fysisk person som hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, vil kjøpet ikke anses som et forbrukerkjøp.

Ikke-forbruker avtalevilkår
Eiendommen har en mangel dersom den ikke er i samsvar med kravene som følger av avtalen.
Eiendommen selges som den er , og selgers ansvar utover det konkret avtalte er da begrenset etter avhendingsloven § 3-9, første ledd andre setning.

Avhendingsloven § 3-3 andre ledd fravikes, og hvorvidt boligens arealsvikt utgjør en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8.

Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.

Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper. Hvis kjøper ikke ønsker hjemmelsoverføring av eiendommen, må det tas forbehold om dette i budet.

Rett til fritt å velge megler
Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være frivillig. Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling, f.eks. tilbud om lån eller andre banktjenester, jf. Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3).

Bratomter.no

Ta kontakt for visning

Kom og opplev selv

Vi har lyst til at du skal ta en tur ut til oss for å se nærmere på tomtene og de mulighetene feltet har å by på.
Det er først når du er i området at du kan få en oppfatning av terreng og hvilke hustyper som best passer inn.
Du er hjertelig velkommen til å avtale en uforpliktende visning med oss.