• Feset boligfelt er spesielt godt egnet til småbarnsfamilier. Tenk deg et boligfelt der du slipper å bruke bilen for å kjøre barna til og fra skole, trening, kulturarrangementer og barnehage.