Bamble handelspark blir et av Norges fineste næringsområder

Med en unik beliggenhet rett ved E18, vil Bamble handelspark bli et fast stoppested for både forbipasserende og lokale bilister.

Bratomter.no

Bamble handelspark,
Norges mest miljøvennlige?

Strekningen åpnet for trafikk i desember 2019, og siden det har Bamble Handelspark AS utviklet næringseiendom på et stort tomteområde vest i Bamble kommune. Det godkjente området er pr. dags dato på ca. 270 mål.

Området
E18 Trafikk
Innbyggere
Hyttemarked
Fergeforbindelser

Dette er et attraktivt område langs E18 som er regulert til industri, næring, handel, bensinstasjon/ladepunkt, bevertning og motell, og herfra er det korte avstander både til Grenland, Larvik, Sandefjord, Kragerø, Risør, Gjerstad, Drangedal og flere kommuner. Det er entreprenørfirmaet Tellefsen AS og TT Anlegg AS som står for arbeidet i næringsparken.

Bratomter.no

Området

BRG Entreprenør startet bygging av Biltema i handelsparken 2021. Bico AS startet samtidig bygging av Burger King. Begge ble åpnet høsten 2021. Mynd Entreprenør bygger for Megaflis som åpner 15. oktober 2022. Flere av byggene planlegges BREEAM-NOR Sertifisert. Det blir brønnparker og solcelleanlegg på mange bygg. Hibernian Eiendom AS er investor og bygger for Megaflis, thansen, Elkjøp, Jysk, og Byggmax.

Perfekt beliggenhet for arealkrevende virksomhet

På Bamble handelspark vil det være mulig å kjøpe tomter. Disse tomtene egner seg meget godt for areal -og plasskrevende handelsvirksomheter som ønsker god profilering.

Ladestasjon og servering gir et gunstig stoppested for reisende

Bamble Handelspark er et stoppested som er ført i pennen av Staten. Her er det tilrettelagt for døgnhvilesenter for tungbil og bobiler, og er også ett av Norges største veiserviceanlegg som er driftet av Circle K. Det er ikke bare virksomheter som nå får mulighet til å etablere seg i et nytt og attraktivt område. Handelsparken vil også bli et hyggelig stopp langs E18 for alle reisende. Med ladestasjon for el-bil, rasteplass og serveringssted vil dette bli et populært stoppested. Her kan du lade bilen og strekke på beina i fine omgivelser, kjøpe forfriskninger eller innta et deilig måltid.

Tomtene tilpasses kundenes behov og ønsker.

Vi har en unik beliggenhet rett ved ny 4 felts E-18 som er bygget for fremtiden. Det planlegges for at området kan videreutvikles og utvides til et større område.

Reguleringsplan

Her ser du en oversikt over de aktuelle tomtene i området. Ta kontakt med oss for mer informasjon om hvilke som er ledige og detaljer.

Områdereguleringsplan for Bamble handelspark:

PlanID: 308 BAMBLE KOMMUNE Reguleringsbestemmelser datert: 08.04.2018

Versjon: 1.3 Revidert:
09.05.2018 (et. 1.gangsbehandling),
17.09.2018 (et. offentlig ettersyn),
03.01.2019 (et. vedtak i kommunestyret).

Solceller og strøm

Balanseavtale med Skagerak på alle bygg på denne delen av industriparken.

Med energibrønner og solceller, samt balanseavtale med Skagerak Energi, er det håp om å spare 80-100% energi, samt at noen leietakere vil gå i pluss!

Bratomter.no

E-18 trafikk

Årsdøgntrafikk (ÅDT):

Normalt ca. 14 500 biler
Sommerstid over 20 000 biler

Det er etablert truckstopp i forbindelse med avkjørsel til næringsparken.

Ny E-18:

Ny E-18 er bygget med egen avkjørsel til Langrønningen.
Strekningen åpnet i desember 2019.

Det godkjente næringsområdet på handelsparken er pr. dags dato på ca. 270 mål.

Bratomter.no

Innbyggere

I de nærliggende kommuner som er skissert på kartet er det over 251 000 innbyggere.

Vi har en unik beliggenhet rett ved ny E- 18 som bygges for fremtiden.

Det planlegges for at området kan videreutvikles og utvides til større område.

Bratomter.no

Hyttemarked

Valle

Skjærgården og omegn:

Skjærgården rundt Porsgrunn, Bamble, Kragerø og omegn har til sammen ca. 13 500 hytter. Mesteparten av denne trafikken går via E18 og mye av den forbi Bamble handelspark. I tillegg er det stort hyttemarked i innlandet.

Mye av sommertrafikken til hyttene i skjærgården vil sluses via Langrønningen og ned FV 208 til Valle og omegn.

Bratomter.no

Fergeforbindelser

Gode forbindelser innlands og utlands med kort vei

– Langesund havn – 19km

– Larvik havn – Langrønningen 46km

– Sandefjord havn– 64km

– Til sammen 450 000 passasjerer hvert år mellom Norge, Sverige og Danmark

– Kort vei til E-134, via RV 36 som er hovedforbindelsen mellom Oslo og Bergen.

Vil du vite mer?

Dersom du er på jakt etter en større tomt for din virksomhet eller ønsker mer informasjon om mulighetene
som finnes her på tomteområdet, er du velkommen til å ta kontakt.

Vi stiller til befaring når det måtte passe deg.